top of page

DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

SYARAT KEMASUKAN
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / O LEVEL dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

MAKLUMAT UTAMA

Antara salah satu aspek yang sangat penting di dalam sektor pelancongan adalah kemampuan industri untuk memberikan pengalaman yang mengasyikkan sewaktu  melancong di dalam dan di luar negara. Melalui program ini, pelajar dapat memperolehi pengetahuan asas serta kemahiran yang mereka perlukan untuk bekerja di dalam industri dan pengetahuan tambahan dalam bidang Pelancongan Mesra Muslim. Pelajar juga bakal mempunyai kemahiran dalam pengurusan seperti dalam bidang pemasaran, sumber manusia, kepimpinan dan kemahiran menggunakan komputer. Selain itu, pelajar juga berpeluang untuk melawat tempat-tempat pelancongan di dalam negara. Program ini dijalankan selama 6 semester dalam tempoh masa 3 tahun merangkumi pelbagai kursus seperti penginapan, makanan, pelancongan extreme dan rekreasi, pengurusan acara, pengangkutan, tempat tarikan, perkhidmatan pelancongan dan perniagaan berkaitan pelancongan.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

Pemegang diploma ini boleh meneruskan pengajian mereka di mana-mana universiti di dalam dan di luar negara dalam program Ijazah Pengurusan Pelancongan atau mana-mana program berkaitan dengan pengurusan hospitaliti. 

Peluang Kerjaya

Graduan boleh mencari peluang pekerjaan di dalam industri pelancongan di Malaysia atau luar negara seperti dalam pengurusan hotel, pengurusan sumber manusia, pengurusan jualan dan pemasaran, pengurusan acara dan pengurusan kewangan. 

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 •    Tasawur Islam

 •    Principle of Economics

 •    Ko-Kurikulum I

 •    Bahasa Arab I/Mandarin Communication I

 •    Excellent Service Quality

 •    Fundamental of Tourism Studies

 •    Pengantar Pelancongan Islam

Semester 2

 •    Computer Application in Business

 •    Bahasa Arab II /Mandarin Pelancongan

 •    Ko-kurikulum II

 •    Tourism in Malaysia

 •    Travel & Tour Operations

 •    Tourism Professional Development

 •    Recreational Tourism

Semester 3

 •    Principles of Tourism Marketing

 •    Front Office Operation

 •    Tour Guiding Principles

 •    Tourism Communication I

 •    Pengajian Malaysia

 •    Fiqf Al-Safar

Semester  4

 •    Visitor Interpretation Techniques

 •    Event Management

 •    Tourism Geography

 •    Hosting Muslim Travellers

 •    Tourism Entrepreneurship Development

 •    Tourism Communication II

 •    Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

Semester  5

 •    Tourism Law

 •    Community Based Tourism

 •    Etika dan Moral di Malaysia

 •    Tourism Project

 •    Khidmat Sosial

 •    Global Distribution System

Semester  6

 •    Latihan Praktikal

AGENSI AKREDITASI

No Ruj MQA: FA 3479
Ruj. KPT : (N/812/4/0066) 

Tempoh Pengajian: 3 Tahun

bottom of page