top of page

DIPLOMA IN HALAL PRODUCT MANUFACTURING  

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana matapelajaran dan LULUS Matematik  ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

MAKLUMAT UTAMA

Diploma ini memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbagai industri yang berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. Ia adalah satu disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat mengembangkan dan mencipta produk Halal baru termasuk makanan dan bukan makanan. 

 

Pelajar dapat menunjukkan pengetahuan, kefahaman dan keupayaan untuk menyediakan produk halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan segmen industri halal di Malaysia. Pelajar juga akan lebih bersedia untuk memainkan peranan di masa hadapan sebagai eksekutif halal atau usahawan halal dalam ekonomi dengan membina asas kukuh dalam pengetahuan industri halal dan kemahiran penting yang berkaitan di pelbagai sektor industri halal.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

Pelajar yang bergraduasi dari diploma ini boleh menyambung pelajaran mereka dimana-mana Institut Pengajian Tinggi Malaysia seperti program berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda In Halal Science & Management - UiTM

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal - KUIS

 • Ijazah Pengurusan Perkhidmatan Makanan - UiTM

 • Ijazah Pengurusan

 • Ijazah Perbankan Islam

 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

 • Universiti Malaysia terengganu (UMT)

 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Peluang Kerjaya

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan, pengurusan, pemprosesan & pembuatan dalam industri Halal. Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti: 

 • Eksekutif Halal

 • Eksekutif Jaminan dan Kawalan Kualiti

 • Eksekutif Pembangunan dan Penyelidikan

 • Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal

 • Penyembelih Halal

 • Auditor Halal

 • Perunding Halal

 • Tenaga Pengajar Halal

 • Pengurus/ Penyelia Restoran Halal

 • Pegawai Penguatkuasa Halal

 • Pembantu Pegawai Kesihatan


Antara lain, Graduan juga boleh menceburi: 

 • Bidang Institusi Pendidikan 

 • Industri Makanan

 • Pusat Penyelidikan 


Peluang kerja Sektor KERAJAAN contohnya :
 

 • Jabatan Agama Islam Negeri 

 • JAKIM 

 • Jabatan Kesihatan

 • Jabatan Alam Sekitar 

 • Jabatan Pertanian 

 • MARDI 

 • FAMA 

 • MPOB 

 • SIRIM 

 • Jabatan Sumber Manusia 

Bagi sektor SWASTA pula seperti :

 • Industry makanan 

 • Rangkaian makanan segera 

 • Hotel & Restoran 

 • Industri Pengeluaran 

 • Industri Pembungkusan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Fiqh Tathir

 • Pengantar Halal & Haram Dalam Islam

 • Ko-kurikulum

 • Bahasa Arab 1

 • Introduction to Halal Industry

 • Computing Technology

 • Usul Fiqh

Semester 2

 • Introduction to Manufacturing

 • Halal Legal Control

 • Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

 • Business Communication I

 • Mathematics for Manufacturing

 • Fiqh Muamalat

 • Halal Malaysian Standard & Certification Procedure

Semester 3

 • Qawaid Fiqhiyah

 • Pengajian Malaysia 2

 • Business Communication II

 • Manufacturing Drawing

 • Unit Operation

 • Food Preservation

 • Halal Ingredients & Additives in Manufacturing

Semester  4

 • Halal Supply Chain & Logistics

 • GMP & HACCP

 • Etika & Moral

 • Halal Cosmetics and Pharmaceutical

 • Asas Keusahawanan

 • Halal Product  Processing Technology

 • Bussiness Accounting and Costing

Semester  5

 • Khidmat Sosial

 • Islamic Financial System

 • Halal l Auditing & Trouble Shooting in Manufacturing

 • Product Development & Innovation

 • Halal and Quality Assurance in Manufacturing

 • Introduction to OSH & Legislation

Semester  6

 • Latihan Industri

AGENSI AKREDITASI

No Ruj MQA: PA 8596
No Ruj KPT: (N/345/4/1104) 08/2023

Tempoh Pengajian : 3 Tahun

bottom of page