top of page

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

SYARAT KEMASUKAN
 • Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit termasuk satu subjek dalam bidang pengajian islam dan lulus bahasa melayu 

 • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

MAKLUMAT UTAMA

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

MALAYSIA

 1. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

 2. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Fiqh Fatwa

 3. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

 4. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah

 5. Universiti Malaya (UM)

  • Pemindahan kredit ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah       

 6. Selangor International Islamic College University (KUIS)

INTERNATIONAL

 1. JORDAN

  • Universiti Mu’tah & Universiti Amman

 2. INDONESIA

  • Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 3. MOROCCO

  • Muhammad (V) University

Peluang Kerjaya

Graduan akan dilatih dan bersedia untuk meneruskan kerjaya dalam bidang berkaitan Islam seperti Pengurusan Syariah dan Khidmat nasihat,  Pendidikan, Undang-undang dan sektor khusus yang lain untuk berkhidmat dalam sektor swasta dan kerajaan.

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 •    Fiqh Ibadat

 •    Pengenalan Bahasa Arab 1

 •    Asas Aqidah

 •    Hadith

 •    Ulum Al Quran

 •    Pengenalan Tajwid & Hafiz Al Quran

 •    Pengenalan Hadharah Islamiyyah

Semester 2

 •    Pengenalan Ilmu Nahu

 •    Hadith Hukum

 •    Pengenalan Usul Fiqh

 •    Mustolah Hadith

 •    Aqidah

 •    English for Academic Purposes 1

 •    Tajwid & Hifz Al Quran

Semester 3

 •    Fiqh Mua’malat

 •    Nahu

 •    Usul Fiqh

 •    Dakwah

 •    Pengajian Malaysia 

 •    English For Academic Purposes II

 •    Hadharah Islamiyyah

 •   Tajwid & Hifz AL Quran – Juzuk 1

Semester  4

 •    Sarf

 •    Pengantar Ilmu Tafsir

 •    Tarikh Tasyri’

 •    English for Academic Purposes III

 •    Bahasa Kebangsaan

 •    Pengenalan Fiqh Perbandingan

 •    Pengenalan Teknologi Maklumat

 •    Tajwid & Hifz A;l Quran – Juzu’ 2

Semester  5

 •    Fiqh Munakahat

 •    Pengenalan Ilmu Balaghah

 •    Tafsir Ahkam

 •    Siasah Syaríyyah

 •    Professional Communication

 •    Pengurusan Kewangan Islam / Fiqh Perbandingan

 •    Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 3

Semester  6

 •    Fiqh Jinayat

 •    Balaghah

 •    Qawaid Fiqhiyyah

 •    Faraidh

 •    Application of Information Technology

 •    Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 4

AGENSI AKREDITASI

No.Ruj MQA : KR10659
No.Ruj KPT : (R2/221/4/0130) 01/2024

Tempoh Pengajian: 3 Tahun

bottom of page