top of page

DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

SYARAT KEMASUKAN
 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran atau kelayakan  lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

MAKLUMAT UTAMA

Merupakan pendidikan universal dan keperluan yang semakin meningkat hari demi hari. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan Islam yang menyentuh bidang akidah, tajwid dan tilawah, fiqh sirah juga tafsir. Pembelajaran secara teori juga  amali yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar contohnya cara bacaan Al-Quran serta teknik mengajar bahasa arab dapat membentuk peribadi muslim yang lebih baik. Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah direka sesuai dengan teknik pengajaran berorentasikan pendidikan universal juga pembentukan pemantapan kendiri yang meluas sejajar dengan keperluan industri pendidikan Islam sekolah rendah.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

 • UPSI

 • UKM

 • UM

 • Institut Pengurusan Islam

 • IPTS dalam bidang yang sama

Peluang Kerjaya

 • Sektor pendidikan, guru kerajaan atau swasta, KAFA, SAR, SRA

 • Keusahawanan/ latihan (tusyen, kelas mengaji)

 • Pentadbiran dan pengurusan pendidikan/ Institusi awam/ pusat tahfiz

 • Khidmat sosial 

 • Penceramah bebas/ berdaftar

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Falsafah Pendidikan

 • Foundation english

 • Fiqh Ibadat I

 • Akidah

 • Tajwid & Tilawah

 • Etika & Moral di Malaysia

Semester 2

 • Psikologi Pendidikan

 • Teknologi Pendidikan

 • Fiqh Ibadat II

 • Jawi

 • Bahasa Arab Asas

 • Intermediate English

Semester 3

 • Pengurusan GERKO

 • Pedagogi

 • Pengukuran & Penilaian Pendidikan

 • Fiqh Sirah

 • Bahasa Arab Komunikasi

 • English for Academic

 • Pengajian Malaysia 2

Semester  4

 • Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif / Bahasa Kebangsaan

 • Bimbingan dan Kaunseling

 • Nasyid

 • Hafazan

 • Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab

 • Akhlak

 • Professional Communication

Semester  5

 • Badan Beruniform

 • Kepelbagaian Pelajar & Adaptasi Pengajaran

 • Tasawur Islam

 • Tafsir

 • Kaedah Pengajaran & Pendidikan Islam

 • Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif

 • Khidmat Sosial

Semester  6

 • Latihan Praktikum

AGENSI AKREDITASI

No Ruj MQA: PA 4075
No Ruj KPT : (N/145/4/0051) 01/2025

Tempoh Pengajian : 3 Tahun

bottom of page