top of page

DIPLOMA IN GRAPHIC DESIGN

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus didalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit di dalam mana-mana subjek.

 • Keutamaan diberikan kepada calon yang lulus dalam subjek Seni dan Visual ATAU lulus temuduga/Ujian lukisan yang dijalankan olah pihak Kolej UNITI (Bagi calon yang tidak mengambil subjek Seni/Visual didalam SPM)

MAKLUMAT UTAMA

Program Rekabentuk Grafik memberi fokus kepada pembelajaran dan pengajaran secara teori dan praktikal, dimana penekanan terhadap kemahiran professional, asas teori yang kukuh, dan asas pembelajaran dalam membimbing pelajar, terutamanya didalam pembangunan dan kematangan mereka didalam aspek kreativiti dan juga kemahiran teknikal. Penekanan terhadap kemahiran pembembelajaran konsep dan kemahiran untuk menghasilkan rekabanetuk grafik berbantukan computer, rekabentuk halaman sesawang, sunttingan video dan juga ilustrasi. Setiap semester merangkumi 14 minggu kuliah. 

 

Penggunaan perisian computer adalah diterapkan sepanjang pembelajaran, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe InDesign, 3DMax, Flash dan lain-lain lagi.Perisisan-perisian yang digunakan adalah perisian yang digunapakai dalam industry rekabentuk grafik dan juga di seluruh dunia. Pembahagian pembelajaran didalam kelas dibahagikan kepada 3 komponen:

 

 • Kuliah

 • Sesi Kritikan

 • Pembentangan Projek

Didalam sesi kuliah Rekabentuk Grafik, ianya merangkumi pelbagai aspek dari segi rekabentuk, teknikal dan juga teori. Sepanjang semester, pelajar akan didedahkan dengan isu-isu dengan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu rekabentuk, dan akan dibimbing untuk mencari penyelesaian permasalahan itu sepanjang minggu pembelajaran. Pada sesi kritikan, pembangunan untuk setiap projek akan diberi perhatian sepenuhnya dengan bimbingan pensyarah. Pada peringkat-peringkat tertentu, setiap pojek akan dibentangkan, dibincangkan dan akan dinilaikan gred mengikut pendekatan pelajar didalam mencari penyelesaian berkaitan dengan isu rekabentuk yang diberi. Pelajar akan diajar dengan pelbagai kemahiran, termasuklah didalam rekabentuk 3D, fotografi, ‘typography’, editorial, penerbitan desktop, ilustrasi, rekabentuk pembungkusan,  penjenamaan, pemasaran, dan pelbagai lagi.

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

Graduan didalam Diploma Rekabentuk Produk berpluang untuk meneruskan pembelajaran mereka pada peringkat ijazah yang berkaitan seperti:

 • Rekabentuk Industri

 • Rekabentuk Automotif

 • Animasi 3D

 • Senibina (Hisan Dalaman)

 • Senireka Grafik

 • Penghasilan dan Kejuruteraan Rekabentuk Produk

Peluang Kerjaya

Antara peluang kerjaya didalam bidang ini adalah:

 • Pengarah Seni (Art Director)

 • Pengurus Seni Produksi (Art Production Manager)

 • Pemaju Identiti Jenama (Brand Identity Developer)

 • Pemgilustrasi

 • Pemaju Imej Visual (Visual Image Developer)

 • Perekabentuk Laman Sesawang (Web Designer)

 • Jurufoto (Photographer)

 • Artis Layout (Layout Artist)

 • Perekabentuk Flash (Flash Designer)

 • Perekabentuk Pembungkusan (Packaging Designer)

 • Jurnalis Visual (Visual Journalist)

 • Editor Video

 • Usahawan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Teknik Lukisan 

 • Seni dan Ilustrasi Digital 

 • Sejarah Seni Dan Rekabentuk

 • Lukisan Teknikal 

 • Teori Warna

 • Rekabentuk Grafik 3D

 • Bahasa Inggeris Akademik 1

Semester 2

 • Rekabentuk Multimedia Interaktif 

 • Teknologi Rekabentuk Grafik   

 • Typography

 • Rekabentuk Laman Sesawang 

 • 3D dan Animasi

 • Sejarah Seni Malaysia

 • Bahasa Inggeris Akademik II

Semester 3

 • Seni Berjujukan (Sequantial)

 • Elemen dan Prinsip Dalam Rekabentuk 

 • Penerbitan Desktop

 • Falsafah Rekabentuk Grafik

 • Lukisan 3D 

 • Bahasa Inggeris Akademik III

 • Pengajian Islam / Pengajian Moral

Semester 4

 • Rekabentuk Pembungkusan

 • Fotografi Digital

 • Pengurusan Jenama

 • Komunikasi dan Pengiklanan

 • Bengkel Portfolio 1

 • Bahasa Kebangsaan

Semester 5

 • Elemen dan Prinsip Dalam Rekabentuk  2

 • Pengurusan dan Pemasaran Rekabentuk

 • Bengkel Portfolio  2

 • Pembangunan dan Strategi Penjenamaan

 • Pengajian Malaysia

Semester 6

 • Latihan Industri

 

AGENSI AKREDITASI

No.Ruj MQA : PA 0408
No.Ruj KPT :(N/213/4/0016) 02/2013

Tempoh Pengajian : 3 Tahun

bottom of page