top of page

DIPLOMA IN IT SYSTEM SUPPORT

(Dahulu dikenali sebagai Diploma Sains Komputer)

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk Matematik dan satu mata pelajaran lain: ATAU

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

MAKLUMAT UTAMA

Sejajar dengan perkembangan dunia IT, Diploma in IT System Support (DITSS) Kolej UNITI  menjadi bidang yang sangat penting dan berdaya saing untuk membangun dan memperbaiki negara. Melalui program ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek utama yang meliputi bahasa pengaturcaraan berasaskan web dan antara muka serta pengurusan data. Di samping itu, para pelajar akan berpeluang untuk mempelajari kursus-kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Reka Bentuk Grafik, Keselamatan Komputer dan lain-lain dengan menggunakan perisian komputer yang dikemas kini berdasarkan keperluan semasa dalam bidang IT. Pembangunan sukatan pelajaran DITSS merangkumi keperluan semasa dan dilengkapi dengan Linux Professional Institute Certification (LPIC) untuk Linux Essentials dan ujian 101 dan 102 diiktiraf oleh Institut Profesional Linux (LPI) sebagai nilai tambah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri mereka untuk dunia kerja.

 

Program ini telah mendapat pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Dengan mengikuti program DITSS di Kolej UNITI ini, graduan akan mempunyai teori dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat serta dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk industri IT masa kini. Mereka juga berkebolehan secara praktis mengaplikasikan kemahiran komunikasi, berfikir dan penyelesaian masalah serta memiliki sahsiah yang baik dan beretika sebagai jurutera rangkaian komputer 

 

Pengiktirafan:

 • Pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

LALUAN

Peluang Menyambung Pelajaran

Pelajar lepasan Diploma in IT System Support (DITSS) berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan di universiti-universiti tempatan atau antarabangsa seperti:

 • Teknologi Rangkaian

 • Sains Komputer

 • Teknologi Maklumat

 • Kejuruteraan Komputer

 • Keselamatan Rangkaian

 • Keselamatan Sistem Komputer

 • Pendidikan (Komputer/Teknologi Maklumat)

Peluang Kerjaya

Pelajar lepasan DITSS juga berpeluang untuk bekerja di dalam bidang yang berkaitan seperti:

 • Eksekutif Sokongan IT, 

 • Juruteknik Komputer, 

 • Pembantu Jurutera Sokongan IT, 

 • Pembantu Jurutera Rangkaian, 

 • Pembangun IT

 • Juruteknik Rangkaian

 • Sistem/Juruteknik Sokongan

 • Pegawai ICT

 • Pakar Bantuan IT

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 •   Pengaturcaraan Komputer

 •   Pengenalan Kepada Teknologi Maklumat

 •   Organisasi Komputer

 •   Foundation English

 •   Pengajian Malaysia 2

 •   Pendidikan Islam / Manusia Dan Agama

Semester 2

 •    Sistem Pengoperasian

 •    Pengaturcaraan Visual Basic

 •    Matematik Diskrit

 •    Keusahawanan

 •    Intermediate English

 •    Kokurikulum 1

 •    Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif / Bahasa Kebangsaan

Semester 3

 •  Data Komunikasi dan Rangkaian

 •   Pengaturcaraan Berorentasikan Objek

 •   Permodelan Pangkalan Data

 •   Sijil Profesional Linux Essentials 

 •   Asas Fotografi / Penerbita Desktop

 •   English for Academic Purposes

Semester  4

 • Pengaturcaraan Internet

 • Sijil Profesional Linux Server Tahap I – Modul LPI 101

 • Sistem Multimedia / Sekuriti Web

 • Professional Communication

 • Kokurikulum 2

 • Etika Dan Moral Di Malaysia

Semester 5

 •   Rangkaian dan Perkakasan Komputer

 •   Rekabentuk dan Analisis Sistem

 •   Pengurusan Projek 

 •   Sijil Profesional Linux Server Tahap I - Modul LPI 102

 •   Pembangunan Aplikasi Mobil / Internet dan Cloud Computing

 •   Khidmat Sosial

Semester 6

 •   Latihan Industri

AGENSI AKREDITASI

No.Ruj MQA : A 9161
No.Ruj KPT :(R2/481/4/0297) 09/23

Tempoh Pengajian : 3 Tahun

bottom of page